Inici del Contingut

Professorat

Coordinador de la titulació:   Jordi Malé Pegueroles, jmalé@filcat.udl.cat

 

Professor/a

Assignatura/es

Correu electrònic

Baiget, Ester

Anglès II

Anglès III

ebaiget@dal.udl.cat

Brufau, Pilar

Anglès I

pbrufau@dal.udl.cat

Carrera, Aitor

Aranès I

Occità referencial I

Occità referencial II

aitor.carrera@filcat.udl.cat

Goñi, Paula

Francès I

Francès II

pgoni@filcef.udl.cat

Grifoll, Isabel

Literatura catalana medieval I

Literatura occitana I

Monografies de literatura catalana

Temes i formes de la literatura occitana

grifoll@filcat.udl.cat

Julià, Joan

Fonètica i fonologia catalanes

Lingüística aplicada

Morfologia i lexicologia catalanes

jjulia@filcat.udl.cat

Macià, Xavier

Literatura catalana contemporània I

Literatura catalana del segle XIX

Mètrica i versificació catalanes

Temes i formes de la literatura catalana

xmacia@filcat.udl.cat

Malé, Jordi

Comentari de textos literaris

Història social de la llengua catalana

Literatura catalana: moviments i gèneres

Monografies de literatura catalana II

jmale@filcat.udl.cat

Moncada, Balbina

Anglès I

balbina.moncada@dal.udl.cat

Parra, Montserrat

Francès III

mparra@filcef.udl.cat

Perpinyà, Núria

Corrents de la literatura europea

Crítica literària

Introducció a la teoria literària

Producció de textos orals i escrits

nperpinya@filcat.udl.cat

Ribes, Salomé

Aplicacions de la lingüística

Assessorament lingüístic

Gramàtica catalana

salome@filcat.udl.cat

Sistac, Ramon

Dialectologia catalana i occitana

sistac@filcat.udl.cat

Suïls, Jordi

Nivells pràctics d'aranès

Occità referencial III

Sociolingüística occitana

suils@filcat.udl.cat

Turull, Albert

Onomàstica aplicada

turull@filcat.udl.cat

Veny, Joan Ramon

Edició de textos

Literatura catalana contemporània

Literatura catalana contemporània II

Literatura catalana moderna

jveny@filcat.udl.cat

Viana, Amadeu

Gramàtica històrica catalana

Política i planificació lingüístiques

Sociolingüística catalana

Variació i sociolingüística

aviana@filcat.udl.cat